Vracíme

Katarína

Mikropůjčka

Paní Katarína se stala pěstounkou svého vnuka. Její syn (otec chlapce) se o dítě starat nemohl či nechtěl, a tak se paní Katarína vnuka ujala a předsevzala si, že ho slušně vychová. Kvůli nepříznivému sledu událostí skončili v azylovém domě a poté v sociálním bydlení. Díky bezúročné mikropůjčce od Nadace BADOKH mohla Katarína zaplatit kauci na byt (ve výši 2 nájmů) a první splátku nájemného. Společně s bytem získala stabilní zázemí. Může lépe plánovat své pracovní aktivity, pro vnuka školu. S bytem, který není dočasný, získala jistotu. Splátka ve výši 1000,- Kč měsíčně umožní Kataríně její závazek vrátit. Když se jí bude dařit, může půjčku vrátit dříve.

Majka

Mikropůjčka

Majka se rozhodla změnit svůj život, aby zlepšila svůj zdravotní stav. Opustila město a začala od nuly žít na venkově. Aby uživila sebe a provoz domu, ve kterém žije, začala chovat zvířata pro sebe a na prodej. Z invalidního důchodu a občasných přivýdělků by nepořídila tažný vozík za auto, motorovou pilu nebo štípačku na dříví, které jí pomáhají v soběstačnosti. Využila nabídku mikropůjčky, kterou bude splácet po 500,- Kč měsíčně.

Tomáš

Mikropůjčka

Pan Tomáš se v minulosti dostal do dluhové pasti a následně do exekuce. Dokázal si zajistit pomoc a svou situaci zvládl vyřešit. Své závazky plně splatil, oženil se a založil rodinu. Pracuje v dělnické profesi na nejvyšší možný úvazek v kombinaci s přesčasy, aby rodinu dobře uživil. Před nedávnem jej manželka i s jejich dětmi opustila kvůli jinému muži. Přitom vytvořila dluhy, které zatěžují celou rodinu. Tomáš přišel nejen o ženu a děti, ale znovu čelí nebezpečí exekuce, kterou nezapříčinil. Nadace provází Tomáše touto těžkou životní situací prostřednictvím právního poradenství (bezplatné zastupování v opatrovnickém řízení, návrh majetkového vypořádání) a poskytne Tomášovi bezúročnou mikropůjčku na uhrazení nesplacených závazků. Tomáš bude splácet 1000,- Kč měsíčně (i tentokrát všechny své závazky splatí), což mu umožní řádně platit výživné na děti, šetřit na mimořádné finanční výdaje a nežít v obavách, že ho týdenní nemoc dostane do platební neschopnosti.

Zuzana

Mikropůjčka

Zuzana sdílí domácnost se svou dospělou, handicapovanou dcerou a synem. Na děti je sama, pracuje a daří se jí zabezpečit obě děti i domácnost, kterou společně sdílí. Když přišla exekuce na dceřin účet, na který si nechávala Zuzana posílat svou výplatu, dostala se najednou do situace, kdy přišla o celý měsíční příjem. Neměla z čeho zaplatit nájem v tomto měsíci a s výpadkem příjmu se potýkala ještě i v průběhu dalších měsíců. Ze mzdy hradí veškeré náklady pokrývající potřeby rodiny a jako samoživitelka není schopná téměř nic ušetřit. Nadace jí poskytla bezúročnou mikropůjčku, která byla použita na uhrazení dlužné částky. Výše splátky činí 1.000,- Kč měsíčně. Navíc dostala Zuzana od nadace příspěvek na právní pomoc. Při doprovázení Zuzany touto situací jsme zjistili nesrovnalosti v postupu správcovské firmy Centra a.s., která pro Magistrát hl.m. Prahy spravuje některé jeho nemovistosti a nekorektní jednání vůči paní Zuzaně.

Daniel

Mikropůjčka

Daniel vyrostl v Dětském domově. Nějakou dobu žil v „domově na půl cesty“, kde mu pomáhali postavit se na vlastní nohy, vytvořit podporu na období, kdy tihle mladí dospělí žádnou podporu od rodičů nebo širší rodiny nemají. Našel si práci a bydlení, a protože by se chtěl ve svém životě posunout, najít si lepší práci a začít realizovat své sny o focení a cestování, obrátil se na Nadaci Terezy Maxové dětem, (NTMd). Bohužel se jeho záměr neslučoval s činností NTMd a museli jeho žádost odmítnout. Díky spolupráci s Nadací BADOKH nám zprostředkovali kontakt na Daniela a mohli jsme ho podpořit bezúročnou mikropůjčkou. Díky těmto prostředkům zaplatí Daniel náklady na autoškolu a získání řidičského průkazu a bude moci uhradit jeden nájem v době, kdy dočasně, kvůli změně zaměstnání ze zdravotních důvodů, vypadne jeden příjem. Daniel bude splácet po 500,- Kč měsíčně. S řidičským oprávněním získá lepší a lépe placenou práci.

Jaromír

DarNedar

Následkem úrazu je Jaromír od svých 22 let odkázán na invalidní vozík. Bezprostředně po úrazu strávil 5 let na polohovacím lůžku. Do aktivního života ho vrátilo až štěně, které dostal od svého kamaráda. Jaromír vyhledal psí trenérku, aby mu pomohla s Rastyho výcvikem. Výcvik a aktivity s Rastym sblížili Jaromíra a trenérku Johanku natolik, že se nakonec vzali. Společně se svojí manželkou a jejich psími pomocníky se věnují jak kynologickým aktivitám, tak formou canisterapie pomáhají dalším lidem. Založili spolek V JEDNÉ VTEŘINĚ, z.s., který nyní Jaromír spravuje a jehož prostřednictvím pomáhá dalším hendikepovaným lidem. Od Nadace BADOKH dostal Jaromír nadační příspěvek DarNedar na pokrytí chybějící částky z celkových 220.000,- Kč, které potřeboval na pořízení invalidního vozíku s přídavným pohonem. Zbylé finance shromáždil Jaromír z jiných darů.

Lukáš

DarNedar

Lukáš přišel o nohy v 8 letech při vlakovém neštěstí. Díky silné vůli, lásce ke sportu a obrovské podpoře svých rodičů je dnes Lukáš aktivním vrcholovým sportovcem. Věnuje se sledge hokeji, florbalu, jízdě na monoski a atletice. Spolu se svým tatínkem pracuje ve spolku Paprsky naděje, z.s., prostřednictvím kterého pomáhají hendikepovaným a jejich rodinám. Předávají zkušenosti, pomáhají shánět peníze, radí ve věcech týkajících se komunikace s úřady apod. Lukáš chce navíc svou sportovní kariérou inspirovat ostatní hendikepované a tak se účastní mnoha různých sportovních beneficí a na své webové stránce www.sportak-luky.cz sdílí své sportovní úspěchy a nabízí setkání všem, kdo mají o sport hendikepovaných zájem. Od Nadace BADOKH dostal Lukáš finanční příspěvek DarNedar na nový sportovní vozík. DarNedar bude Lukáš „splácet“ formou práce ve spolku Paprsky naděje a jinou dobročinnou činností.

Tomáš

DarNedar

Pan Tomáš je více než 30let na invalidním vozíku. Narodil se s těžkým pohybovým postižením a ne vždy se mu dařilo podle představ. Dětství neměl jednoduché, ale přál si jednou žít samostatně. Nyní má svou rodinu, záliby, sportuje, fotografuje. Pracuje v neziskovém sektoru a věnuje se pomoci ostatním, konkrétně zrakově postiženým lidem. Jako dobrovolník se zapojuje i do dalších akcí, které pomáhají jiným.
Kvůli svému postižení potřebuje Tomáš řadu zdravotních pomůcek, mezi nimi také speciálně upravené auto, které významně přispívá k jeho nezávislosti na pomoci ostatních. Nadace BADOKH přispěla Tomášovi na zakoupení nového prostornějšího auta, do kterého se vejde i jeho rodina a handbike. Tomáš dostal od nadace finanční příspěvek DarNedar, který bude „splácet“ formou pomoci jiným – prostřednictvím své práce v neziskové organizaci a dobrovolnických aktivit. Nadace podpořila Tomáše také formou bezúročné půjčky, kterou bude Tomáš splácet po 500,- Kč měsíčně. Zbylé prostředky získal Tomáš ze svých úspor, podpory MPSV a jiných darů.

Michal

Mikropůjčka a právní poradenství

Michalovi je 56 let, je to vzdělaný a schopný člověk, ovládá cizí jazyky, má více než 25-ti leté pracovní zkušenosti a také zkušenosti z podnikání. Kvůli druhotné platební neschopnosti se ocitl v situaci bez bytu, bez práce a v exekucích. Vynaložil veškeré úsilí, kterého byl sám schopen, aby si bydlení a práci zajistil a svou finanční situaci aktivně řešil. Vzhledem k vyššímu věku a jeho finanční situaci se mu nepodařilo najít zaměstnání. Nadace BADOKH zprostředkovala Michalovi práci, bydlení a právní poradenství. Bezúročnou půjčku použil na uhrazení kauce a prvního nájemného a dalších nezbytných nákladů. Bude splácet po 500,- Kč měsíčně. Úhradu právního poradenství dostane od nadace jako dar.

Lenka

Mikropůjčka

Tímto bych ráda vyjasnila svůj životní příběh. V prvé řadě jsem ráda a šťastná za to, co jste pro mě udělali, za ochotu, laskavost a pochopení mi pomoci k získání nového bydlení. Žila jsem s přítelem v bytě své sestry, která byla v té době ve výkonu trestu, a pečovala o její dvě děti. Zároveň jsem očekávala narození svého prvního syna. Byla jsem v tísni a měla obavu o to, kde budu bydlet, až se vrátí má sestra zpátky domů. Dlouho se nám s přítelem nedařilo najít vhodné bydlení kvůli výši požadovaných kaucí. Nadace Badokh mi poskytla bezúročnou mikropůjčku na kauci a první nájemné. Nyní už bydlíme s přítelem a synem ve svém pronájmu a půjčku nadaci jsem začala splácet. Tímto vám chci za všechno poděkovat.

ZŠ Klánovice

ZŠ Klánovice - počítače pro distanční výuku

Za téměř 155.000,- Kč pořídila Nadace BADOKH 10 nových notebooků typu Lenovo V15 IIL a 10 USB-modemů pro připojení na internet pro Masarykovu základní školu v Klánovicích. Během 5ti pracovních dní, v době, kdy byl velký převis poptávky nad nabídkou, se podařilo zajistit pro školu potřebný hardware a najít nejoptimálnější řešení ohledně připojení na internet pro děti, jejichž rodiče nemají na vybavení distanční výuky peníze. Škola tak mohla zabezpečit výuku pro všechny své žáky. Notebooky i modemy zůstávají v majetku školy, aby je mohla potřebným žákům zapůjčit vždy, když to bude třeba.

Josef

Mikropůjčka

Po rozvodu na mě zůstala starost o děti, které mi byly svěřeny do péče a musel jsem se vypořádat s velkým zadlužením, které vzniklo za manželství. Požádal jsem o oddlužení a už dva roky splácím, pracuji jako automechanik. Starší děti už jsou dospělé, bydleli jsme všichni společně v jednom bytě, který pro nás ale začal být malý, když si starší dcera založila rodinu. Našetřit v oddlužení na kauci na nájemní být není lehké, proto jsem hledal někoho, kdo by mi s tím pomohl. Nadace BADOKH mi bezúročně půjčila na kauci na byt a první nájemné. Půjčku budu nadaci splácet po 2.000,- Kč měsíčně a když se mi bude dařit lépe, můžu půjčku splatit dřív.

Tereza, Milan a malá Kristýnka

Tereza studuje sociální práci, Milan pracuje jako skladník. Nedávno založili vlastní rodinu, narodila se jim dcera Kristýnka. Dočasné útočiště jim všem poskytla maminka Terezy. Přesto, že Milan pracuje a daří se mu zlepšovat svou kvalifikaci a zvyšovat výdělek, našetřit si na počáteční náklady spojené s nájmem bytu se jim vlastními silami v tak krátkém čase nepodařilo a příbuzní více pomoci nemohli. Milan s Terezou se obrátili na Nadaci BADOKH s žádostí o půjčku na první nájem a kauci na bydlení. Měsíční splátku si stanovili na 2.500,- Kč. Za několik měsíců budou mít své závazky vůči nadaci splaceny.

Enikö a Ilian

Slovenka a Bulhar žijící dlouhodbě v Česku se seznámili při práci v české firmě. Ke dvěma dětem Enikö z předchozího manželství brzy přibyly čtyři společné děti. Ilian pracoval jako skladník, agenturní zaměstnanec. S nástupem koronavirové krize omezila firma úvazky zaměstnanců a současně začala agentura zvyšovat nájem ve svých bytech. Ilian dostal nabídku lepší práce, za kterou se celá rodina stěhovala. Nakonec se nabídka ukázala jako podvodná, stejně tak jako možnost bydlet dočasně v poskytnutém bytě a rodina skončila na ulici. Nakonec se za pomoci církevní a neziskové organizace vrátili do původního bydliště, Ilian našel práci v nové firmě a podařilo se najít i nový pronájem. Finanční situace rodiny nebyla ale ještě kvůli výpadku Ilianovy mzdy a nákladům na stěhování dobrá, proto požádali Nadaci BADOKH o mikropůjčku, která pokryje zaplacení dvou nájmů, než se jejich finanční situace stabilizuje. Splácet budou po 800,- Kč měsíčně. Pokud jim to situace dovolí, splátku si navýší nebo své závazky splatí dříve.

Pavel

Pavel pracuje jako řidič autobusu, vychovává své dvě dcery a adoptivního syna. Velmi nevýhodné půjčky v minulosti odstartovaly jeho problém se zadlužením a v současnoti čelí Pavel několika exekucím, které ale řádně splácí v podobě srážek prováděných ze mzdy. Dařilo se mu vše zvládat do doby než dostal výpověď z nájemního bytu, ve kterém s rodinou dlouho bydlel. Finanční rezervu na kauci nebyl schopen dát dohromady a chtěl se vyhnout dalšímu zadlužování. Obrátil se na Nadaci BADOKH s žádostí o poskytnutí mikropůjčky. Splácet bude 500,- Kč měsíčně a se splátkami mu postupně pomohou i jeho děti, které brzy dokončí vzdělání a budou si hledat práci.

Věra

Věra (24 let) je samoživitelka, vychovává svou pětiletou dcerku v malém domečku, který sdělila po své tetě. Vyučila se v oboru sociální práce (pracovník v sociálních službách) a chtěla by co nejdříve začít v oboru pracovat. Z důvodu pandemických opatření v posledním roce nebylo možné umístit dcerku do mateřské školky a tak nemohla jít Věra ani pracovat a šetřit na nutnou instalaci topného systému v domečku, ve kterém se doposud dalo topit jen v některých pokojích starými kamny. Nevytápěná kuchyň se tak postupně kvůli vlhkosti a plísni stala neobyvatelnou.Teď už má Věra výhled na dobrou práci i možnost dát dcerku do MŠ. Nadaci BADOKH požádala o bezúročnou mikropůjčku na systém vytápění. Půjčku bude splácet částkou 1.500,- Kč měsíčně.

Ján

Ján (37 let) se obrátil na nadaci s žádostí o mikropůjčku, aby si mohl zaplatit autoškolu na traktor a osobní auto. Vždycky chtěl pracovat v zemědělství, studoval obor mechanizátor zemědělských strojů a kvůli tomu, že školu nedokončil, nezískal ani řidičák na zemědělské stroje. Pracoval jako technik, staral se o zvířata nebo dělal různé lesnické a zahradnické práce. Pak se musel i s rodinou přestěhovat a vzít práci v továrně, která je pro něj jako pro astmatika zdravotně náročná. Řidičák na traktor by mu umožnil hledat jinou práci v zemědělství. Po stěhování neměl dost prostředků, tak požádal nadaci BADOKH o bezúročnou půjčku, kterou bude splácet po 500,- Kč měsíčně.

Denisa

Denisa má 4 děti ve věku 14, 11, 6 a 2 roky. Na jejich výchovu je sama. V listopadu 2021 se musela odstěhovat z pronajatého bytu, protože by nezvládla dále platit zvýšené nájemné. Dočasně se přestěhovala ke své matce do bytu 1+1 a začala se obracet na úřady s prosbou o pomoc. Před narozením posledního dítěte pracovala jako prodavačka v Albertu. Uživit 4 děti není snadné, tak si Denisa přivydělávala uklízením panelových domů o víkendech. Z pohledu státu na tom nebyla příjmově tak špatně, aby jí pomohli a i když potřebovala jen dočasnou pomoc, nedostala jí. Obrátila se na Nadaci BADOKH s žádostí o mikropůjčku ve výši 50.000,- Kč na kauci a první nájemné, aby mohla s dětmi opět bydlet. Denisa nikdy neměla exekuce ani žádné dluhy, před covidem začala studovat cestovní ruch, aby si do budoucna mohla najít lepší práci. Nadace jí půjčku poskytla a Denisa už s dětmi bydlí v novém nájemním bytě. Splácet bude prozatím 500,- Kč měsíčně, když se jí bude dařit lépe, bude splácet více.

Andrea

Andrea matka dvou dětí, samoživitelka. S menším dítětem je ještě na rodičovské dovolené. Pronajímatel bytu, kde s dětmi bydlela, postupně zvyšoval nájemné a zálohy na energie až jí nezbylo nic jiného, než začít hledat nové bydlení. Ušetřila si peníze na zaplacení provize realitní kanceláři a měla ještě peníze na jedno nájemné, ale nezvládla by zaplatit kauci a nájem na další měsíc (kdy jí na zákl. nové nájemní smlouvy vznikne opět nárok na příspěvek na bydlení) a tak požádala nadaci o bezúročnou půjčku na kauci a jedno nájemné. Andrea má už domluvenou práci a jakmile jí vezmou mladší dítě do školky, bude opět pracovat. Nadaci bude půjčku splácet po 1.000,- Kč měsíčně.

Zuzana

Zuzana musela vyřešit bydlení po rozpadu vztahu s otcem svého syna. Téměř ze dne na den byla bez bydlení. Dočasné útočiště našla u kamaráda, který ji i s jejím malým synem nechal bydlet u sebe v garsonce. Díky tomu, že měla před těhotenstvím stabilní pracovní místo, se mohla vrátit do práce a dokáže tak zajistit sebe i syna. Z rodičovského příspěvku ale není možné našetřit na kauci na nájemní byt. Hledala pomoc u státu, ale pro systém, na tom nebyla tak špatně, aby „dosáhla” na pomoc. Obrátila se na naši nadaci s prosbou o bezúročnou půjčku na kauci a první nájemné. Ze svého stálého příjmu je schopná půjčku splácet a má pro sebe a svého syna zázemí, které oba potřebují.

Petr

Petrovi je 34 let, žije sám, pracuje jako skladník, má stálou práci. V minulosti se dostal do velkých dluhů. Chtěl pomoci své rodině a na jejich naléhání si vzal půjčky, které pak ale rodina nesplácela a ani on nebyl schopen je splácet. Situaci vyřešil pomocí insolvence. Neměl větší problémy až do doby, kdy se majitel bytu, kde byl Petr v podnájmu, rozhodl byt prodat. Petr nebyl v insolvenci schopen našetřit na kauci na nový podnájem a proto požádal Nadaci BADOKH o poskytnutí bezúročné mikropůjčky. Nadace jeho žádost schválila s tím, že půjčku bude splácet po 500,- Kč měsíčně.

Sára

Sáře je 23 let, vychovává svou malou dcerku (2 roky) a stará se o své dva psy. Žila s otcem dcerky, který byl závislý na alkoholu a drogách. Vyhodil Sáru i s dcerou na ulici. Sára si našla podnájem, kde jí dovolili mít psy, ale v kuchyni nebylo na čem vařit. Nadaci požádala o půjčku na koupi vařiče, kterou pravidelně splácí. Mezitím se jí podařilo dcerku přihlásit do školky s ona sama se vrací do zaměstnání. Jejich situace by se měla brzy hodně zlepšit.

Kontakt

Kontakt

Nadace BADOKH
28. října 767/12, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 04593201
tel.: +420 607 723 436
marketa.novakova@nadacebadokh.com