Vracíme

Vracíme.
A je to příjemné. Zkuste to taky.

A je to příjemné

Zdraví, rodinu, laskavou výchovu, bezpečný domov, vzdělání a mnoho dalšího pokládáme za samozřejmé. Se samozřejmostí jsme to přijali a se samozřejmostí bychom to měli dávat dál, vracet.

Proč

Proč

Věříme, že schopnost „vracet“ je (nutnou, i když nikoliv dostatečnou) podmínkou spokojeného života. Vděčíme za mnohé lidem, kterým jsme zapomněli, nemohli anebo nestihli jejich laskavost vrátit. Projekt vracime.com je naše vracení, který organizuje a podporuje Nadace BADOKH.

Pro koho

Pro koho

Vracime.com je partnerem pro lidi, kteří mají schopnosti, odhodlání a vůli si pomoci sami a chybí jim pouze peníze nebo rada. Naši klienti by měli být schopni sdělit jasnou představu o tom, na co by měly být peníze/služby použity a jak to má vést k zajištění jejich schopnosti poskytnuté peníze/služby vrátit. My nepomáháme. Klientům nadace nabízíme příležitost vrátit peníze/služby, které jim nadace poskytne a zamyslet se nad tím ještě dříve, než se peníze/služby použijí. Rádi bychom, aby naši klienti porozuměli, že vrácené prostředky nabídnou stejnou příležitost ostatním.

Nadace si své klienty vybírá a nemůže slíbit, že si vybere každého, kdo nadaci požádá.

Jak

Jak

Nadace za poskytnuté prostředky nebo služby (či cokoliv jiného) neúčtuje žádné poplatky ani úroky a nenechává jiné osoby vytvářet zisk na projektu vracime.com. Nabízíme příležitost:

SJEDNÁNÍ MIKROPŮJČKY
POSKYTNUTÍ DARUNEDARU
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ RADY

Rádi bychom, aby klienti nadace prožili radost ze svého vlastního úspěchu a vědomí, že na nikom nezávisí, nezůstali nikomu nic dlužní.

Bezúročná mikropůjčka

Bezúročná mikropůjčka

Výši splátky přizpůsobíme vašim potřebám tak, abyste byli schopni svůj závazek plnit, např. během příštích deseti let. Po předchozí domluvě je možné výši splátky změnit anebo splatit půjčku předčasně. Neplatíte nic navíc, žádné úroky, žádné sankce z předčasného splácení apod. Nadace však vždy očekává vrácení prostředků, které byly klientům poskytnuty, v dohodnuté době.

NA CO SI MŮŽETE PŮJČIT

Na kauci
na nájemní byt

Zaplacení kauce na nájemní byt představuje pro mnoho lidí odkázaných na azylové nebo sociální bydlení nepřekonatelnou bariéru. Jistota stabilního zázemí je přitom důležitá s ohledem na plánování, získání a udržení pracovní příležitosti, vzdělávání dětí apod. Mnoho lidí tak zůstává v „systému” jen proto, že z něj nemohou vystoupit. Stejně jsou na tom mnohdy mladí lidé při odchodu z náhradní výchovné péče (dětský domov) nebo domovů na půli cesty.

Na dílčí náklad v rámci
svého start-upu

Např. na nákup sadby pro svou česnekovou farmu, náklady na úpravu výrobny domácích marmelád, náklady spojené s patentovou přihláškou a patentovým řízením, náklady spojené s akreditací výukového kurzu, náklady spojené s certifikací nějakého výrobního postupu apod. … cokoliv, co vám pomůže pohnout se dál nebo skutečně začít.

Na nákup kompenzační
nebo zdravotní pomůcky

Nákup kompenzační nebo zdravotní pomůcky často umožní vrátit se do práce či podnikání. Některé pomůcky nejsou hrazeny státem, anebo jsou uhrazeny až po delší době, kdy už ke ztrátě zaměstnání nebo možnosti podnikat došlo.

Na překlenutí náročné finanční stiuace způsobené neplacením výživného

Poskytneme Vám půjčku ve výši prokázaného dlužného výživného a pomůžeme Vám s jeho vymáháním po povinném rodiči.

více

V rámci projektu VRACÍME pomáháme rodičům samoživitelům, kteří se dostávají do složité finanční situace z důvodu neplacení soudem vyměřeného výživného povinným rodičem. Pomoc spočívá v poskytnutí bezúročné mikropůjčky ve výši dlužného výživného a poskytnutí bezúplatného právního zastoupení a poradenství za účelem jeho vymožení. Poskytnutou mikropůjčku pak rodič samoživitel splácí nadaci dle toho, jak povinný rodič splácí jemu dlužné výživné.

Rodič samoživitel požádá o pomoc, doloží rozsudkem stanovené výživné a výpisem z účtu dlužnou částku na výživném (resp. že povinný rodič výživné neplatí), podepíše čestné prohlášení, že mu výživné v deklarované výši skutečně nebylo uhrazeno. Nadace jeho žádost posoudí a příp. mu poskytne mikropůjčku ve výši dlužného výživného. Nejprve se pokusí o smírné řešení, vyzve povinného rodiče k zaplacení dlužného výživného. V případě, že povinný rodiče nereaguje, zahájí vymáhání výživného po povinném rodiči (návrh na výkon soudního rozhodnutí, zahájení exekučního řízení).

Vybraným rodičům samoživitelům tak Nadace BADOKH pomůže v situacích, kdy se dostávají do finanční tísně z důvodu neplacení soudem stanoveného výživného druhým rodičem jejich společného dítěte. Cílem takové podpory je pomoc překonat aktuální finanční tíseň a poskytnout právní poradenství či zastoupení ve věci vymožení pohledávek na výživném.

Rodiče samoživitele definuje Nadace BADOKH jako rodiče, který sám ve své domácnosti pečuje o své dítě nebo děti.

Nadace BADOKH je ochotna podpořit takové rodiče samoživitele, kteří:
  • si uvědomují svou rodičovskou odpovědnost a zejména povinnosti z ní vyplývající a
  • snaží se ji v každodenní péči o dítě naplňovat;
  • jsou schopni a ochotni uznat druhého rodiče dítěte v jeho rodičovské roli a
  • nebrání styku či jiné formě kontaktu druhého rodiče s dítětem/dětmi, zejména pak s ohledem na případnou soudem stanovenou formu péče a úpravu styku.
Překážkou v podpoře rodiče samoživitele je zejména:
  • závislost na alkoholu či jiných návykových látkách;
  • gamblerství;
  • jiné aspekty významně ohrožující řádnou péči o dítě nebo jiné chování vůči dítěti, které by bylo v rozporu s jeho nejlepším zájmem; a
  • probíhající insolvenční řízení žadatele.

DarNedar

Vracíme

Lidem, kteří nechtějí záviset na státní sociální nebo jiné formě podpory, ale kvůli svému zejména zdravotnímu stavu, neuplatnitelnosti na trhu práce apod. nemají jinou možnost, nabízíme DarNedar.

Tento nadační příspěvek se nevrací nadaci, podpořený jej „vrátí” nějakou jemu dostupnou formou dobrovolné práce, pomoci druhým (návštěvy v domovech seniorů, čtení pacientům v nemocnici, prací pro neziskové organizace, apod.).

KDO MŮŽETE ŽÁDAT O DARNEDAR

Osoba se zdravotním či jiným postižením, která má omezené nebo zcela nemožné uplatnění na pracovním trhu, ale může v rámci svých možností a schopností vykonávat dobrovolnickou činnost, pomáhat v rámci své komunity, podnikat apod.

Rada

Rada

Nadace BADOKH může zprostředkovat, ve spolupráci s advokátní kanceláří BADOKH, bezplatné právní poradenství klientům nadace, kterým je nutné, v souvislosti s poskytnutím mikropůjčky nebo DaruNedaru, vyřešit jejich právní problémy.

Příběhy

Příběhy

Všechny osoby a příběhy jsou skutečné. U některých příběhů jsme s ohledem na osobní situaci klientů nadace změnili jejich jména.

Kontakt

Kontakt

Nadace BADOKH
28. října 767/12, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 04593201
tel.: +420 607 723 436
marketa.novakova@nadacebadokh.com